Nolikums

Piedzīvojumu un auto orientēšanās sacensības

„Sieviešu dienas rallijs 2018”

NOLIKUMS

 

 1. PAMATPRINCIPI:
  • “Sieviešu dienas rallijs 2018” (turpmāk tekstā – Rallijs)ir atraktīvas auto tūrisma sacensības ar dažāda rakstura papilduzdevumiem.
  • Mērķis – popularizēt  veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
  • Rallija dalībniecēm jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk – CSN) un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.
  • Rallija norise – dalībnieces pārvietojas ar auto atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam, brīvi orientējoties kartē, sekojot leģendai, vai norādēm, atsevišķos kontrolpunktos veicot īpašus uzdevumus.
  • Ekipāžā ir 2 dalībnieces – pilote (auto vadītāja) un stūrmane (blakussēdētāja). Mašīnā drīkst būt pasažieres (tikai sievietes).
 1. RALLIJA ORGANIZĀCIJA:
  • Ralliju organizē biedrība “Stiprinieku republika” sadarbībā ar SIA “Stipriem Media & Events” (turpmāk tekstā – Organizatori).
  • Ralliju vada sacensību direkcija un organizatoru apstiprināta tiesnešu komanda:
 • Sacensību galvenais tiesnesis – Alvis (mob. tālrunis +371 25446760)
 • Rallija sekretārs – Vita (mob. tālrunis +371 28285714)
 1. VIETA UN LAIKS:
  • Rallijs notiek 2018. gada 10.martā. Ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.
  • Rallija starta un oficiālā finiša vieta noteikta Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, adrese: Rīga, Eizenšteina 4.
  • Par Rallija vakara pasākuma (afterparty) norises vietu noteikta Kultūras pils “Ziemeļblāzma” adrese: Ziemeļblāzmas iela 36. Ieeja pasākumā bez maksas.
  • Pasākuma norise*:

 

2018.gada 10.marts

Laiks Pasākums Norises vieta
07:00 – 10:00

Ierašanās, reģistrēšanās, sagatavošanās startam. Ekipāžai gidā tiks norādīts precīzs ierašanās laiks – lai sekmīgi organizētu starta norisi, lūdzam to ievērot. Gatavojoties un stāvot uz starta – tehniskā komisija, GPS vadības sistēmas pārbaude.

Biķernieku kompleksā

sporta bāze

10:00

Svinīgais starts

Biķernieku kompleksā

sporta bāze

14:30 – 20:20

 Oficiālais – laika finišs

Finišs tiek noteikts Biķernieku kompleksajā

sporta bāzē

No 18:00

Veras vaļā pasākuma (afterparty) vieta

Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

20:00

Vakara pasākuma (afterparty) sākums.

 
No 20:00 – 0:00

Nomināciju pasniegšana, konkursi, lielā loterija, radošās darbnīcas, atpūtas un relaksācijas punkti.

Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

Ap pusnakti

Apbalvošana (1., 2. un 3. vieta)

Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

*Programma var tiks precizēta tuvojoties pasākumam.

 • Atkarībā no dalībnieku skaita, var tikt izmainīts pirmās automašīnas starta/finiša laiks un intervāls. Par visām izmaiņām tiks ziņots atsevišķi.
 1. PASĀKUMA DALĪBNIECES:
  • Rallijā piedalīties un būt par piloti var jebkura sieviete, kura uzrāda šādus dokumentus:
   • Atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecību;
   • Attiecīgās automašīnas tehnisko pasi.
  • Dalībnieču Ekipāžā obligātais personu skaits 2 – pilote un stūrmane. Visu Dalībnieču vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām.
  • Katra Dalībniece pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.

4.4.  Organizatori patur tiesības ierobežot maksimālo Ekipāžu skaitu. Plānotais ekipāžu skaits – 800 ekipāžas.

 • Par katras konkrētās ekipāžas atbilstību Nolikuma prasībām lemj Organizators. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.
 • Rallija un ar to saistīto pasākumu laikā Dalībnieces pašas uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.
 • Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās) Dalībnieces piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt Dalībnieču fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Dalībnieču teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Dalībniecēm. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.

 

 1. AUTO:
  • Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa vieglo pasažieru automašīnu, kas atbilst CSN un CSDD prasībām. Auto ar iebūvētiem drošības karkasiem sacensībām netiks pielaisti.
  • Automašīnām ir jābūt derīgam CSDD izdotiem tehniskās apskates (TA) dokumentam. Ja izsniegts pagaidu TA protokols, kurā atzīme ir „2”, tad pie sacensībām tiek pielaisti automobiļi, kuriem nav šādas atzīmes par ritošās / bremžu / stūres sistēmām. Gala lēmumu nosaka sacensību tehniskais tiesnesis.
  • Automašīnai jābūt  līdz pasākuma beigām derīgai automašīnas OCTA apdrošināšanas polisei.
  • Automašīnai jābūt nokomplektētai atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts, rezerves riepa). Visam jābūt stingri nostiprinātam savās vietās.
  • Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam viedtālrunim darba kārtībā, kura numurs ir uzrādīts pieteikuma veidlapā, tam jābūt uzlādētam. Bez šī punkta nosacījumu izpildes dalība sacensībās netiks pieļauta.
  • Komandā ir jābūt vismaz vienai ANDROID telefona iekārtai ar ne vecāku kā 4.4 versiju. (Iphone un Nokia neder). Telefons ir jānodrošina ar strāvas padevei, lai spētu darboties visu pasākuma laiku. Aplikācijai jābūt atvērtai visu pasākuma laiku un telefons NEDRĪKST AIZMIGT (palikt ar tumšu ekrānu).

 

 1. DALĪBAS MAKSAS:
  • Pieteikums dalībai pasākumā iesniedzams Organizatoriem līdz gada 9.marta plkst. 12.00.
 • Pieteikumā jāuzrāda Ekipāžas sastāvs, automašīnas marka un kontaktinformācija.
 • Pieteikuma veidlapa atrodama internetā: womensdayrally.com
  • Korekcijas par ekipāžas datu maiņu, nosaukuma maiņu tiek pieņemtas līdz 2.martam. Pēc 2.marta nekādas korekcijas datos vairs netiek veiktas.
   • Bez maksas var mainīt tikai automašīnas marku, ar kuru dalībnieces brauks rallijā, un tās valsts numura zīmi. Visus pārējos datus, tajā skaitā ekipāžas nosaukumu un sastāvu, Organizators koriģēs tikai par maksu – EUR 5,00 (pieci Eur, 00 centi).
   • Datu maiņu varēs veikt https://sacensibas.lv reģistrēšanā sistēmā.
   • Organizatori veiks izmaiņas pēc apmaksas saņemšanas.
  • Pieteikumam bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs.
  • Reģistrācijas dienā dalībnieces parakstās uz pieteikuma, kurā norādīts, ka Dalībnieces ir iepazinušās ar šī Rallija Nolikumu, un apņemas to ievērot. (Pieteikumu izsniedz organizatori pie reģistrācijas sacensību dienā).
  • Par 6.4. punkta neievērošanu vai ētikas pārkāpumiem, kā arī nesportisku rīcību Ekipāža tiek sodīta ar diskvalifikāciju.
  • Organizatoram ir tiesības atteikt Ekipāžai dalību, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

Dalības maksa:

Pirmajām 100 ekipāžām dalības maksa 59.00 EUR + e-reģistrācija

Ekipāžām 101 – 400 dalības maksa 69.00 EUR + e-reģistrācija (cena spēkā līdz 31.12.2017.)

Ekipāžām 401 – 700 dalības maksa 79.00 EUR + e-reģistrācija (cena spēkā līdz 31.01.2018.)

No 01.02.2018 dalības maksa 89.00 EUR + e-reģistrācija (cena spēkā līdz 13.02.2018.)

No 14.02.2018 dalības maksa 99.00 EUR + e-reģistrācija (cena spēkā līdz 21.02.2018.)

No 22.02.2018 dalības maksa 109.00 EUR + e-reģistrācija (cena spēkā līdz 28.02.2018.)

No 01.03.2018 dalības maksa 119.00 EUR + e-reģistrācija (cena spēkā līdz 09.03.2018.)

Dalības maksas iekļauj: Reģistrācijas sistēmas nodrošinājumu, ekipāžas numurus (2 eksemplārus), reģistrācijas kartes,  dalībnieka laika sistēmas (rezultāta) nodrošinājumu, pirmās medicīniskā palīdzība sacensību norises starta un finiša vietā, trases, leģendu un mīklu sagatavošanas procesu, dokumentācijas un uzdevumu sagatavošanu (drukāšanas darbi),  reģistrācijas un tiesnešu darbu, tehnisko nodrošinājumu startā (Auto stāvvietas, starta palaišanu, tehnisko apkalpojošo personālu), EXPO nodrošinājumu, bezmaksas foto galeriju un video atskatu, apbalvošanas ceremoniju (grupa, tehniskais nodrošinājums, priekšnesumi, noformējums, lutināšanas punkti, welcome drink utt.), balvas un citus organizatoriskos izdevumus.

 

 • Dalības maksa ir jāapmaksā 3 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža, pretējā gadījumā pieteikums tiek anulēts.
 • Organizatoram ir tiesības atteikt dalību ekipāžām, kas pieteikušās un apmaksājušas dalības maksu pēc 6.1. punktā noteiktā laika. Šajā gadījumā iemaksātā dalības maksa (ja tā ir veikta) tiek atmaksāta.
 • Ja Ekipāža ir pieteikusies un apmaksājusi dalības maksu un atsakās no dalības līdz 25.01.2018. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 15.02.2018. – dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta. Jebkādas iegādātās dāvanu kartes netiek atmaksātas. E-reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
 • Ekipāžas diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
 • Dalībniecēm, reģistrējoties, ir jānorāda, kur vēlas saņemt Rallija auto uzlīmes/starta numurus. Rallija auto uzlīmes/starta numurus būs iespējams saņemt sekojošās vietās:
 • Sieviešu dienas rallija 2018 EXPO no 06.03. – 08.03.2018. (Vietai un laiks tiks precizēts)
 • pa pastu (sūtīšanas izmaksas 2.50 EUR), reģistrējoties līdz 23.02.2018. No 23.02.2018. auto uzlīmju/starta numuru saņemšana pa pastu nav iespējama.

7. STARTA KĀRTĪBA – RALLIJA NORISE UN PRASĪBAS:

 • Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem.
 • Distances aptuvenais garums 200 līdz 320 km. Starta intervāls – 30 sekundes (Organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku). Sacensību dokumentācija tiek izsniegta pie Dalībnieču Reģistrācijas. Visā rallija laikā dalībniecēm jāievēro CSN.
 • Dalībniecēm rūpīgi jāiepazīstas ar Organizatoru dotajiem uzdevumiem. Ja tie netiek pareizi izpildīti, tiek piešķirts laika sods. Tas var būt atšķirīgs katrā kontrolpunktā vai pārbraucienā.
 • Kontrolpunktu tiesnešiem nav pienākums sniegt papildus skaidrojumus par distances veikšanu. Ekipāžas distanci veic, vadoties tikai pēc izsniegtajiem materiāliem.
 • Visi Kontrolpunkti obligāti jāapmeklē abām Ekipāžā reģistrētajām dalībniecēm – pilotei un stūrmanei.
 • Iepazīšanās ar distanci iepriekš nav paredzēta.
 • Distance jāveic maršruta dokumentos norādītajā secībā. Par nepareizā secībā, ja tāda norādīta, veiktām tiesnešu punktu atzīmēm, paredzēts sods – rezultātu anulēšana un diskvalifikācija.
 • Pasākuma oficiālie dokumenti:
  • Rallija kontrolpunktu informācija un leģenda – materiālu un dokumentu kopums, pēc kuriem vadoties, jāveic distance.
  • Laika kontroles karte – dokuments, kurā tiek fiksēts, vai dalībnieces ir bijušas kontrolpunktos un vai tiek izpildīti kontrolpunktu uzdevumi. Atzīmes kontrolkartē veic tikai tiesneši.
  • Dalībnieces karte – dokuments dalībnieces identifikācijai ar vārdu, uzvārdu, ekipāžas nosaukumu un numuru.
 • Visu sacensību laiku Dalībnieces ir atbildīgas par augstāk minēto dokumentu klāt esamību.
 • Laika kontroles karte vai Identifikācijas kartes nozaudēšanas gadījumā Ekipāža tiek izslēgta no turpmākas dalības rallijā un nesaņem nekādu rezultātu.
 • Pasākuma rīkotājs nodrošina katru Ekipāžu ar nepieciešamajiem dokumentiem un atribūtiem.
 • Sacensību dienā uz Sieviešu dienas rallija Ekipāžu automašīnām, kas reģistrētas pieteikumā, ir jābūt aplīmētām ar Organizatoru izsniegtām auto uzlīmēm – starta numuriem. Ja starta numuri, jebkāda iemesla dēļ, startā vai trasē neatrodas uz mašīnas, Ekipāža netiek pielaista pie sacensībām un automātiski tiek piešķirta diskvalifikācija.
  • Vienam komplektam (Rallija logo un starta numurs) jāatrodas uz automašīnas priekšējā stikla augšējā kreisajā stūrī (skat. 1.attēlā). Vispirms jāuzlīmē Rallija logo un tieši zem tā jābūt arī starta numura uzlīmei.

1-attels(1.attēls)

 

Otram uzlīmju komplektam jāatrodas uz automašīnas kreisā sāna aizmugurējo durvju stikla (šofera pusē) augšējā labā stūra un tam jāizskatās tieši tāpat kā tam, kas uzlīmēts uz priekšējā stikla. Iespējamie varianti – uz šofera pusē esošos aizmugurējo durvju stikla (skat. 2.attēlā) vai arī uz mazākā stikla blakus (3.attēls).

2-attels(2.attēls)

3-attels

(3.attēls)

 • Par starta numura sabojāšanu – naudas sods 30 EUR – kas jānomaksā līdz sacensību apbalvošanai.
 • Dalībniecēm ir tiesības izvietot uz savas automašīnas reklāmas uzlīmes, ja tās nav pretrunā ar morāles normām, neaizsedz pasākuma emblēmas un numurus, kā arī pasākuma Organizatora sponsoru reklāmas, ja tādas ir piešķirtas.
 • Sods par atteikšanos no pasākuma Organizatora sacensību numuriem un sponsoru reklāmas uzlīmēm – trīskāršas dalības maksas apmērā. Sodam jābūt apmaksātam līdz ekipāžas startam, pretējā gadījumā ekipāža rallijam netiek pielaista. Dalības maksa šajā gadījumā netiks atmaksāta.
 • Ceļa raksturojums – maršruts un orientēšanās tiks veikta uz valsts ceļiem, kuru segums būs – 70% asfalts; 30% cita veida ceļa segums.
 • Visi distances mērījumi ir veikti ar iekārtu Terratrip Eltrip6, kas kalibrēta autoceļa Rīga-Carnikava 2-4 kilometrā. 1 kilometrs maršruta dokumentos atbilst 1000 metriem. Rekomendējam pārbaudīt dalībnieču automašīnas odometra precizitāti norādītajā ceļa posmā, jo dažādu automašīnu odometriem (kilometru skaitītājiem) iespējama kļūda.
 • Ekipāžām pilnā sastāvā jāatrodas automašīnā 15 minūtes pirms paredzētā starta laika un jāgaida tiesneša uzaicinājums doties uz startu. Nesagaidot tiesneša uzaicinājumu doties uz startu aizliegts.
 • Ekipāžām, kas nav savlaicīgi ieradušās uz startu, tas tiek dots tad, kad tas iespējams, netraucējot savlaicīgi startējošām Ekipāžām. Nekāda laika kompensācija netiek piemērota, iepriekš paredzētais starta laiks var palikt saistošs. Lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.
 • Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Rallija distancē sacensību laikā, ja tas nepieciešams, drošas Rallija norises vai citu objektīvu iemeslu dēļ (neparedzēti laika apstākļi u.c.).

8. TIESNEŠI. PROTESTI:

 • Rallija galvenais tiesnesis sastāda Rallija grafiku un ir atbildīgs, lai rallijs noritētu saskaņā ar nolikumu, vada un norīko sacensību tiesnešus un sekretariātu.
 • Rallija rezultāti tiek fiksēti elektroniski vai pierakstīti uz oficiālajiem rallija protokoliem. Pierakstu veic sacensību tiesneši. Sekretariāts veic rezultātu apkopošanu un ekipāžu reģistrāciju.
 • Protesti par rallija norisi (ne par rezultātiem)jāiesniedz pasākuma Galvenajam tiesnesim rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pēdējās automašīnas finiša.
 • Iesniedzot protestu, jāiemaksā drošības nauda 200 EUR Sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts pilnībā, nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējai.
 • Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Rallija galvenais tiesnesis izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 30 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses.
 • Visus strīdus un nesaskaņas starp Rallija dalībniecēm risina Rallija tiesneši. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tiek pieaicināts Galvenais Tiesnesis. Galvenā Tiesneša lēmums ir galīgs, neapstrīdams un visām rallija dalībniecēm obligāts.

9. REĢISTRĀCIJA, TEHNISKĀ KOMISIJA. PRASĪBAS

 • Dokumentu pārbaude un citu ar autorallija dalībniecēm saistīto formalitāšu kārtošana tiek veikta Reģistrācijā un Tehniskajā komisijā. Dalībniecēm jāievēro paredzētais ierašanās laiks (skatīt punktu 3.4.) un jāierodas savlaicīgi. Pēc Reģistrācijas un Tehniskās komisijas darba laika beigām dokumenti netiks pieņemti.
 • Gadījumā, ja atklāto tehnisko defektu nav iespējams novērst uz vietas, par automašīnas piedalīšanos pasākumā lemj tehniskais komisārs kopā ar Organizatoru.
 • Automašīnas tehniskajā pārbaudē vai citā laikā var tikt iekļauts alkohola tests pilotei– gan pirms, gan pēc sacensībām. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu –  Ekipāžas diskvalifikācija. Ja Dalībniece atsakās no alkohola pārbaudes, Ekipāžai tiek piemērota diskvalifikācija.
 • Automašīnu, kura nebūs izgājusi tehnisko komisiju, dalība pasākumā netiks pieļauta. Dalības maksa šajā gadījumā netiks atmaksāta.

10. ORGANIZATORS:

 • Uzņemas atbildību par pasākuma sportiskās daļas Nolikuma izstrādāšanu un sacensību organizāciju.
 • Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu pasākuma norises vietā.
 • Nodrošina  kvalificētu tiesnešu un personāla darbību.
 • Uzņemas līgumu slēgšanu ar dažādiem uzņēmumiem, kuri garantēs dalībniekiem nepieciešamo servisu un komfortu.
 • Organizācija rīko pasākuma kultūras programmu.
 • Veic visas pārējās darbības, saistītas ar sacensību realizācijas procesu.
 • Palīdzība distancē ir maksas pakalpojums, kuru nesedz organizators.
 • Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta kārtībā.

11. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana:

 • Pasākuma vērtēšanā par pamatu tiek ņemtas laika vienības (stundas, minūtes, sekundes). Par labāko laiku tiks uzskatīta vismazākā laika summa.
 • Attālumu mērīšanai par etalonu ir ņemti autoceļa Rīga-Carnikava 2-4 km stabiņi. Distance sastādīta ar iekārtu Terratrip Eltrip6. Rekomendējam pārbaudīt dalībnieču automašīnas odometra precizitāti norādītajā ceļa posmā, jo dažādu automašīnu odometriem (kilometru skaitītājiem) iespējama kļūda.
 • Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz finišam, ir 7 (septiņas) stundas un 30 (minūtes) (katrai ekipāžai no sava starta brīža). Ja ekipāža neiekļaujas 7 h un 30 min, ekipāža tiek diskvalificēta.
 • VĒRTĒŠANA:
  • Ātruma pārkāpumi – maksimāli pieļaujamais ātrums ārpus pilsētas ir 90 km/h. Pilsētā jāievēro CSN. Būs papildus pārbaudes un drošības kontroles. Sods – pārkāptais ātrums mīnus atļautais ātrums (piemēram, ja braucāt uz 55, kur atļauts uz 30, tad 55-30=25 saņemsiet 25 soda punktus reiz laiks sekundēs kādu jūs pārsniedzāt ātrumu).
  • Iespējamie sodi:
 • Ja kontroles kartē nav saņemts kāds zīmogs, komanda par katru neesošo zīmogu saņem soda laiku – 60 (sešdesmit) soda minūtes;
 • Par katru ātruma pārsniegumu tiek piemērots sods (braukšanas ātrums – atļautais ātrums reiz sekundes kad pārsniegts ātrums) – soda minūtes.
 • Par tīši izslēgtu navigācijas ierīci komanda saņem soda laiku – 60 (sešdesmit) soda minūtes;
 • Par neiekļaušanos maršruta kontrollaikā, kas ir 7 (septiņas) stundas un 30 (trīsdesmit) minūtes, komanda saņem diskvalifikāciju;
 • Par nozaudētu kontroles karti vai identifikācijas karti tiek piešķirta diskvalifikācija.

 

 • Dalībnieču rezultātu veido:
 • “Rallija tradicionālajā leģendā “ un “Quest rallija leģendā” pavadītais laiks, kas kopā veido ekipāžas vērtējamo laiku. (Vērtējamajā lakā neiekļaujas laiks, ko ekipāža veic no starta līdz KP1, spēles “Rīgas leģendas” un “Krustvārdu mīklās” pavadītais laiks un laiks, ko ekipāža veic no KP4 līdz finišam);
 • lv spēlēs iegūtie punkti tiks pārvērsti minūtēs un sekundēs. Kopējais iegūtais laiks tiks atņemts no Rallija vērtējamā laika.
 • Saņemtās soda minūtes (ja tādas ir) par ātruma pārkāpumiem;
 • Saņemtās soda minūtes (ja tādas ir) par neesošiem zīmogiem;
 • Saņemtās soda minūtes (ja tādas ir) par spēles pārkāpumiem, laika ierobežojumiem utt.

 

 • Ja dalībnieču rezultāts ir vienāds, augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai ir mazāks soda laks leģendās.

 

 • Ja netiek veikta visa distance, dalībnieces saņem diskvalifikāciju, jo netiek iegūts ekipāžas visas distances laiks. Šādā gadījumā dalībniecēm par izstāšanos ir jāziņo galvenajam tiesnesim vai ierodoties personīgi rallija finišā (Biķernieku kompleksā sporta bāze). Ja dalībnieces nepaspēj apmeklēt kontrolpunktus, norādītajos kontrolpunktu darba laikos, tiek pieskaitīts sods par atlikušo speciālo uzdevumu neveikšanu vai saņemta diskvalifikācija par neveiktu distanci. 

12. APBALVOŠANA:

 • Apbalvotas tiek pirmās trīs Ekipāžas ar diplomiem un Organizatora sarūpētām balvām.
 • Organizators patur tiesības apbalvot arī atsevišķu ekipāžu, pēc saviem ieskatiem.
 • Sponsoru ekipāžas, balvu fondu pārstāvošo uzņēmumu darbinieki, ar Organizatoriem saistītās personas nevar pretendēt uz pirmajām trīs vietām apbalvošanas ceremonijā.

13. REKLĀMA:

 • Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes Rallijā un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods – 1000 EUR un ekipāžas diskvalifikācija.
 • Tiek atļauts – uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana ekipāžas nosaukumā, uzlīmes uz automašīnas, reklāma uz dalībnieču apģērba.

14. RALLIJA GIDS:

 • Rallija gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums. Rallija Gids tiek publicēts mājaslapā un izsūtīts katrai dalībniecei ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma.