Gids

“Sieviešu dienas rallija” Gids mājaslapā tiks publicēts un izsūtīts katrai dalībniecei ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma.